Algemene Voorwaarden

 1. Inleiding
  Welkom bij Tegelwerken Reutelingsperger. Deze website wordt beheerd door Tegelwerken Reutelingsperger. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen. Lees deze aandachtig door voordat u de website gebruikt.
 2. Gebruik van de website
  Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de website niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze bedoeld is. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het internet na te leven.
 3. Privacybeleid
  Tegelwerken Reutelingsperger respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken Google Analytics en Microsoft Clarity om anonieme bezoekersgegevens te verzamelen en onze website te verbeteren. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.
 4. Intellectueel eigendom
  Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, zijn eigendom van Tegelwerken Reutelingsperger en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze website mag worden gereproduceerd, gekopieerd, aangepast, verspreid of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Tegelwerken Reutelingsperger.
 5. Beperking van aansprakelijkheid
  Tegelwerken Reutelingsperger is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de inhoud ervan.
 6. Wijzigingen van de voorwaarden
  Tegelwerken Reutelingsperger behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.
 7. Toepasselijk recht
  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.